GREAT SUMMER - 361 SPORT GIẢM NGAY 20%

Đối với hàng nguyên giá:
- Mua 1 sản phẩm giảm 10% , mua 2 sản phẩm giảm 15% , mua từ 3 sản phẩm trở lên  giảm 20%  ( không áp dụng với phụ kiện)
Đối với danh mục hàng đặc biệt:
-  Giảm 30-50%++ một số sản phẩm.
-  Giảm thêm 15% trên giá đã thanh toán khi khách hàng mua 2 sản phẩm, giảm thêm 20% trên giá đã thanh toán khi khách hàng mua 3 sản phẩm trở lên

Chương trình áp dụng từ ngày 02-26/7/2020